SHIPPING

You can choose shipping method as below:

œ EMS Explanation Rates
œ Parcel Post (SAL) Explanation Rates
œ Small Packet
(Less than 2.0kg)
Explanation Rates
NOTE
- EMS and Parcel Post (SAL) are insured.
- Some Contries are not available for Parcel Post (SAL).
- We don't guarantee/compensate for any postal accident by small packet shipping.
- EMS:
All damage and/or loss are covered by insurance. Just in case your ordered items are broken by EMS, please claim to your local post as damage report first. Then contact us with evidence photos.
- International Customs Duty
Every nation has its own set of customs laws.  We provide the proper documentation for your purchase price to clear your governmentfs customs department in a timely manner.  You are responsible for knowing your countryfs customs laws and for paying and duty applicable.  DO NOT ask us to modify your customs statement.  It is against Japanese law and the law of your country as well.  Please verify what moneys you may owe your government customs office before you order, as refunds for tax reasons will not be allowed.